Zooterapie

Zooterapie je druhem léčebného působení, které využívá zvířat. Terapie se zvířaty využívá pozitivního působení a léčebného kontaktu zvířete a člověka. Zooterapii dělíme podle druhu zvířete, které pro terapeutické působení využíváme a dále podle jejího zaměření: tedy na působení a pozitivní vliv psychický a fyzický.

Mezi neznámější a nejrozšířenější druhy zooterapie, se kterými se můžeme setkat patří:

  • canisterapie - léčebné využití psa,
  • felinoterapie - léčebné využití kočky,
  • hipoterapie - léčebné využití koně

V mateřské škole využíváme nejčastěji canisterapie (terapie pomocí psa), felinoterapie (terapie pomocí kočky), ale také zařazujeme terapii pomocí domácích zvířat (králíčci, mini kozičky). Všechny druhy zooterapie probíhají individuálně nebo ve skupinkách, vždy pod dohledem zooterapeuta nebo zooasistenta.

Zooterapie v prostorech mateřské školy zajišťují manželé Pavla a Martin Dejovi.

 

Fotogalerie

Fotečky jsou průběžně doplňovány

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)