AKTUALITY

Beseda pro rodiče

Význam strukturalizace a vizualizace při výchově a vzdělávání dětí s autismem a kombinovaným postižením, aneb jak lze nastavit v domácím prostředí

Zobrazit více ...

Knižní jarmark - Alenka v říši divů

Knižní jarmark Alenka v říší divů - moc pěkná akce, kterou si pro děti na Masarykově náměstí připravila Regionální knihovna Karviná

Zobrazit více ...

Uvítání dětí ve školičce

První den ve školičce dětem zpříjemnilo klaunské Duo Šamšula.

Zobrazit více ...

Co nás čeká v září

Holá, holá, školka volá

Zobrazit více ...

Zákaz vjezdu do areálu MŠ Klíček

Od 1. 9. 2021 platí zákaz vjezdu do areálu MŠ Klíček mimo vozidel s povolením MŠ Klíček

Zobrazit více ...

MŠ Klíček má prázdniny

MŠ Klíček má prázdniny od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky najdete v archívu

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)