AKTUALITY

Hudební pásmo s Grandou Bandou

Ve dnech 15. 11. a 22. 11. navštívily naše děti denní stacionář Galaxie v rámci "staronové" spolupráce a užily si den plný zpěvu a tance.

Zobrazit více ...

Bu-bu-bu, já už zlobit nebudu

Projektové podzimní odpoledne si pro naše děti a rodiče připravila třída Koťata.

Zobrazit více ...

Návštěva knihovny - Koťata, Motýlci, Sluníčka

Ve čtvrtek 9. 11. se poprvé do knihovny vydaly naše děti ze tříd Koťátka, Motýlci a Sluníčka.

Zobrazit více ...

Plán akcí na listopad

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad ... plán akcí na měsíc listopad.

Zobrazit více ...

Pohádka O koblížkovi

Já koblížek, koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený ...

Zobrazit více ...

Nabídka vánočního focení

Nabídka vánočního focení dle výběru rodičů

Zobrazit více ...

Děti, nebojte se nemocnice

V rámci vzdělávacího projektu "Děti, nebojte se nemocnice", který uspořádala Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji, se dnes mohly zúčastnit naše děti ze třídy Berušek a Pastelek exkurze do nemocničního prostředí.

Zobrazit více ...

Měsíc říjen už je tady, míchá barvy dohromady

Plán akcí na měsíc říjen

Zobrazit více ...

Třídní schůzky

Třídní schůzky na jednotlivých třídách proběhnou 5. 9. 2023 od 15.30 hodin.

Zobrazit více ...

Klíček volá ... hola hola

Klíček volá ... hola, hola ... pojďte kluci holčičky, do té naší školičky

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2022/2023

Starší příspěvky najdete v archívu

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2021/2022

Starší příspěvky najdete v archívu

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky najdete v archívu

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)