AKTUALITY

Distanční vzdělávání od 1. 3. 2021

Náměty a inspirace pro domácí vzdělávání

Zobrazit více ...

Od 1. března 2021 je Klíček uzavřen

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 26. 2. 2021 dochází k plošnému uzavření mateřských škol

Zobrazit více ...

Kdo si hraje, nezlobí II - březen

Kdo si hraje, nezlobí II - projekt pro domácí tvoření rodičů s dětmi

Zobrazit více ...

Berušky a Sluníčka spojeny

Děti ze třídy Berušky a Sluníčka budou v době jarních prázdnin spojeny.

Zobrazit více ...

Jarní karneval

Jarní karneval proběhne v dopoledních hodinách v MŠ

Zobrazit více ...

Akce na březen

Na co všechno se mohou naše dětičky v březnu těšit ...

Zobrazit více ...

Školní zralost

Pár informací k tématu "Školní zralost" - pro rodiče předškolních dětí

Zobrazit více ...

Obnovení provozu MŠ

Od pondělí 8. 2. 2021 je obnoven provoz v plném rozsahu

Zobrazit více ...

Kdo si hraje, nezlobí II - únor

Kdo si hraje, nezlobí II - projekt pro domácí tvoření rodičů s dětmi

Zobrazit více ...

Distanční vzdělávání

Náměty na úkoly a inspirace pro domácí výuku

Zobrazit více ...

Výjezdové lyžování - zrušeno

Výjezdové lyžování je zrušeno

Zobrazit více ...

Aktuální informace k uzavření MŠ

MŠ Klíček má přerušený provoz od 25. 1. 2021 do 5. 2. 2021

Zobrazit více ...

Uzavření MŠ Klíček

Od pondělí 18. 1. 2021 je Klíček uzavřený - karanténa

Zobrazit více ...

Karanténa v MŠ

V současné době máme uzavřeny tři třídy

Zobrazit více ...

Zimní radovánky

Obloha je celá šedá, vločka na zem cestu hledá

Zobrazit více ...

Poděkování

Jsou chvíli, kdy prosté DĚKUJI nestačí ...

Zobrazit více ...

Starší příspěvky

Starší příspěvky najdete v archívu

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)