AKTUALITY

Hledáme posilu do Klíčkovského týmu - asistent pedagoga

Hledáme posilu do Klíčkovského týmů - pracovní pozice asistent pedagoga na třídu pro děti s autimem a mentálním postižením

Zobrazit více ...

Výjezdové lyžování 2022

Lyžařský kurz ve spolupráci s magistrátem Karviná v termínu od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022 (v dopoledních hodinách)

Zobrazit více ...

Vítáme Vás v novém roce

Vítáme Vás v novém roce a přejeme, ať je nový rok plný nezapomenutelných zážitků a krásných okamžiků - plán akcí na leden

Zobrazit více ...

Vánoční posezení

Čas toužebného očekávání příchodu Ježíška si děti užily také na svých třídách ...

Zobrazit více ...

Vánoční videa a besídky

Vánoční videa a besídky našich dětí, kterými společně odpočítáme pár zbývajících dní do příchodu Ježíška

Zobrazit více ...

Vánoční prázdniny

MŠ Klíček má vánoční prázdiny

Zobrazit více ...

Vánoční přání

Vánoční přání od dětí a kolektivu MŠ Klíček

Zobrazit více ...

Vánoční online tvoření

Vánoční online tvoření, aneb tvoří celá rodina

Zobrazit více ...

Čertů se nebojíme, pěkně s nimi zacvičíme

Projektový den třídy Sluníčka

Zobrazit více ...

Netradiční adventní kalendář

Pojďme si spolu zkrátit čas čekání na Ježíška

Zobrazit více ...

Čertovsko - mikulášský den

Mik, miku, mik, miku, MIKULÁŠ ... přišel s ČERTEM na koláč ...

Zobrazit více ...

Zima, zima, zimička

Co nás čeká v prosinci ... plán akcí

Zobrazit více ...

Jak pejsek s kočičkou vařili dort

Divadelní představení "Jak pejsek s kočičkou vařili dort"

Zobrazit více ...

Výběr stravného za listopad

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU VÝBĚRU STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO ZA LISTOPAD !!!

Zobrazit více ...

Co nás čeká v listopadu

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad - plán akcí

Zobrazit více ...

Strašidel se nebojíme

Strašidel se nebojíme, jsou jen "jako" dobře víme ... kouzelnické vystoupení čarodějky Radany

Zobrazit více ...

Provoz MŠ v době podzimních prádznin

V době podzimních prázdnin bude provoz MŠ upraven

Zobrazit více ...

Beseda pro rodiče - 4. 11. 2021 od 16h

Pomoz mi, abychom si vzájemně porozuměli, aneb jak nastavit komunikaci u dětí, které nemluví (autismus, kombinované vady, sluchové postižení, mentální postižení, závažné vady řeči)

Zobrazit více ...

Podzimní hudební pásmo

Podzimní hudební pásmo plné tanečků a písniček

Zobrazit více ...

Strašidel se nebojíme

Strašidel se nebojíme, jsou jen "jako" dobře víme

Zobrazit více ...

Pes - nejlepší přítel člověka

Pes - nejlepší přítel člověka (projektový den třídy Koťata)

Zobrazit více ...

Zooterapie - Koťata, Motýlci, Sluníčka

Zooterapie terapeutická metoda za podpory a přítomnosti zvířat.

Zobrazit více ...

Jízda na koníkovi

Svět je prý nejkrásnější z koňského hřbetu

Zobrazit více ...

Zprovoznění pevné telefonní linky

Pevná telefonní linka opět v provozu

Zobrazit více ...

Dočasný výpadek telefonní linky

MŠ Klíček má dočasný výpadek pevné linky. Bohužel se do MŠ na pevnou linku v současné době nedovoláte. V případě nutnosti, volejte na mobilní čísla uvedena na našich webových stránkách. Na zprovoznění linky se pracuje. Omlouváme se tímto za komplikace !!! Jakmile bude linka zprovozněna, budeme Vás informovat. Děkujeme za pochopení.

Zobrazit více ...

Co nás čeká v říjnu

Říjen je v plném proudu a my jedeme s ním

Zobrazit více ...

Beseda pro rodiče

Význam strukturalizace a vizualizace při výchově a vzdělávání dětí s autismem a kombinovaným postižením, aneb jak lze nastavit v domácím prostředí

Zobrazit více ...

Knižní jarmark - Alenka v říši divů

Knižní jarmark Alenka v říší divů - moc pěkná akce, kterou si pro děti na Masarykově náměstí připravila Regionální knihovna Karviná

Zobrazit více ...

Uvítání dětí ve školičce

První den ve školičce dětem zpříjemnilo klaunské Duo Šamšula.

Zobrazit více ...

Co nás čeká v září

Holá, holá, školka volá

Zobrazit více ...

Zákaz vjezdu do areálu MŠ Klíček

Od 1. 9. 2021 platí zákaz vjezdu do areálu MŠ Klíček mimo vozidel s povolením MŠ Klíček

Zobrazit více ...

MŠ Klíček má prázdniny

MŠ Klíček má prázdniny od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky najdete v archívu

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)