Distační vzdělávání od 15. 4. 2021 do 28. 4. 2021

Poslouchejme chviličku, jak ptáček zpívá písničku (15. 4. 2021 - 23. 4. 2021)

Kde bydlíme, všichni víme (26. 4. 2021 - 30. 4. 2021)

 

Záměr:

1. Seznámit se se životem stěhovavých ptáků, znát základní znaky ptáků, způsob jejich života (15. 4. 2021 - 23. 4. 2021)

2. Uvědomit si význam rodiny, že každý někam patří, má svůj domov, poznávat sebe sama v kontextu rodiny (26. 4. 2021 - 30. 4. 2021)

 

Jednotlivé úkoly přizpůsobte možnostem a dovednostem dětí, snažte se o co největší samostatnost u plnění jednoduchých činností a praktických dovedností.

Úkoly (ofocené pracovní listy, fotečky, videa) nám můžete zasílat v průběhu týdne, nebo klidně můžete donést až v den, kdy opět nastoupíte do školky. 

Je zcela na Vaší volbě, které úkoly se rozhodnete vypracovat, není podmínkou splnit vše. Necháváme na Vás, které úkoly z nabízených využijete. Zaslaný materiál berte jako inspiraci.

Bližší informace týkající distančního vzdělávání budou průběžně zasílány na e-mailové adresy rodičů.

 

Pracovní listy (26. 4. 2021 - 30. 4. 2021)

Bludiště

Dům - geometrické tvary

Nábytek + říkanky - pracovní list

Plot

Vizualizované říkanky

 

Výuková videa (26. 4. 2021 - 30. 4. 2021)

Rodina - říkanky

_____________________________________________________________________________________

Pracovní listy (15. 4. 2021 - 23. 4. 2021)

Vzal vrabeček na taneček sýkorku - vizualizace

Vlaštovka - horní oblouk, šikmá čára

Pracovní listy (vlaštovka, ptáček, zrníčka)

Čary máry omáčka - vizualizace

Hledání dvojic - ptáčci

 

Výuková videa (15. 4. 2021 - 23. 4. 2021)

Čáp ztratil čepičku

Vlaštovky z brambor - otisky

_______________________________________________________________________________________

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)