Distanční vzdělávání od 1. 3. 2021
Vážení rodiče a naši Klíčkovští předškoláci, od dnešního dne se opět nemůžeme setkávat v naší školičce a budeme se spolu vzdělávat na dálku...ve vašich domečcích za pomoci maminky a tatínka.
 
Každý týden vám do mailu zašleme týdenní plán na dané téma, náměty, inspiraci, úkoly a pracovní listy, které budete spolu s maminkou a tatínkem průběžně plnit.
 
Těšit se můžete na výuková videa ... tentokrát dvě videa týdně. Připravuje pro vás i drobné individuální úkoly, pokračujeme v projektu "Kdo si hraje, nezlobí II".
 
Během týdne vám zašleme dotazník, abychom zjistili vaše představy a očekávání od distančního vzdělávání a pokusili se najít společný cestu v této nelehké době.
 
Jednotlivé úkoly přizpůsobte možnostem a dovednostem Vašeho dítěte, snažte se o co největší samostatnost u plnění jednoduchých činností a praktických dovedností.
 
Budeme rádi, když nás zašlete fotografii vašich společných výtvorů. Můžete vkládat na FB přímo pod příspěvek nebo zasílat na mail pedagogům. Po znovuotevření školičky všechny pracovní listy a výtvory přinesete a my je založíme do portfólia dítěte.
 
Přejeme hodně zdaru při domácím vyučování a hlavně zdraví.
 
Opatrujte se a věřte, že jsme tady pro vás. 
 
 
Věříme, že spolu vše zvládneme a brzy se opět setkáme.
 
 
                    
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)