Náměty na distanční vzdělávání

Přišla zima celá bílá, komu by se nelíbila (12. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Sypeme ptáčkům zrníčka, odmění nás písnička - aktuální téma

Záměr:

  1. Pozorování změn v přírodě a počasí v zimním období (12. 1. 2021 - 15. 1. 2021)
  2. Osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)
  3. Vytvořit se představu o zimní přírodě a jejím vegetativním klidu (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

 

Jednotlivé úkoly přizpůsobte možnostem a dovednostem dětí, snažte se o co největší samostatnost u plnění jednoduchých činností a praktických dovedností.

Úkoly (ofocené pracovní listy, fotečky, videa) nám můžete zasílat v průběhu týdne, nebo klidně můžete donést až v den, kdy opět nastoupíte do školky. 

Je zcela na Vaší volbě, které úkoly se rozhodnete vypracovat, není podmínkou splnit vše. Necháváme na Vás, které úkoly z nabízených využijete. Zaslaný materiál berte jako inspiraci.

 

Pracovní listy (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Obloučky (Alešek)

Sýkorka (Alešek)

Sýkorka (Ondrášek)

Vrána

Ptáček (vv)

Ptáček - vizualizovaná říkanka

Vráno, vráno, přileť k nám - vizualizovaná říkanka

 

Výuková videa (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Geometrické tvary s Hančí - přiřazování, sestavování, vkládání

Kouzelný pytlík - hmatová hra s Evčou a Šimonem

Ptačí stopy a nová říkanka

Co to slyšíš - sluchová hra

Vráno, vráno přileť k nám

Když si doma pomáháme

____________________________________________________________________________________________

Pracovní listy (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Sněhová koule

Sněží

Sněhulák (lehčí verze)

Sněhulák (těžší verze)

Zima, zima zimička (vizualizace říkanky)

Zimní oblečení (vizualizace říkanky)

 

Výuková videa (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Kreslení se sněhem - pondělí

Zima, zima, zimička - úterý 

Zimní říkanky s pohybem

Zimní oblečení

Sněhuláček - pracovní chvilka

Pohybová chvilka

Tvary a ponožkové pexeso - Alešek

Tvary a ponožkové pexeso - Ondrášek

___________________________________________________________________________________________

Pracovní listy (12. 1. 2021 - 15. 1. 2021)

Sněhulák - grafický cvik

Sněhulák - dokreslení

Sněhová vločka (jednodušší verze)

Sněhová vločka (obtížnější verze)

Strom

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)