Náměty na distanční vzdělávání

Přišla zima celá bílá, komu by se nelíbila (12. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Sypeme ptáčkům zrníčka, odmění nás písnička (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Když jsem zdraví, všechno nás baví (1. 2. 2021 - 5. 5. 2021)

Kouzelnými vrátky vstupme do pohádky (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Dnes je velký bál, máme karneval (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Přišlo jaro mezi nás, přineslo nám plno krás (15. 3. 2021 - 26. 3. 2021)

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný (29. 3. 2021 - 9. 4. 2021)

Záměr:

  1. Pozorování změn v přírodě a počasí v zimním období (12. 1. 2021 - 15. 1. 2021)
  2. Osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)
  3. Vytvořit se představu o zimní přírodě a jejím vegetativním klidu (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)
  4. Umožňovat dětem získávat poznatky o lidském těle, péči o zdraví (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)
  5. Podněcovat dětskou fantazii a všestranný rozvoj prostřednictvím pohádek (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)
  6. Rozvíjet kulturně-estetické dovednosti, výtvarné, hudební a dramatické (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)
  7. Uvědomit si příchod jara, seznámit se s jeho základními znaky. Pozorovat probouzející přírodu, vnímat její krásu, změny spojené s jarem (15. 3. 2021 - 26. 3. 2021)
  8. Osvojit si lidové zvyky, prožívat tradice Velikonoc. Rozvíjet zručnost, tvořivost a práci s výtvarným materiálem při výrobě velikonoční výzdoby (29. 3. 2021 - 9. 4. 2021)

 

Jednotlivé úkoly přizpůsobte možnostem a dovednostem dětí, snažte se o co největší samostatnost u plnění jednoduchých činností a praktických dovedností.

Úkoly (ofocené pracovní listy, fotečky, videa) nám můžete zasílat v průběhu týdne, nebo klidně můžete donést až v den, kdy opět nastoupíte do školky. 

Je zcela na Vaší volbě, které úkoly se rozhodnete vypracovat, není podmínkou splnit vše. Necháváme na Vás, které úkoly z nabízených využijete. Zaslaný materiál berte jako inspiraci.

 

Pracovní listy (29. 3. 2021 - 9. 4. 2021)

Barevné vajíčko - výtvarná činnost

Beránek

Kuřátko - lepení

Kuřátko - zobání

Velikonoce - pracovní list

Velikonoční aktivity

Běžela ovečka - vizualizovaná říkanka

Hody hody doprovody - vizualizovaná říkanka

Slepičko má - vizualizovaná říkanka

Ťuky, ťuky, ťukalo - vizualizovaná říkanka

 

Výuková videa (29. 3. 2021 - 9. 4. 2021)

Velikonoční povídání

Barevné vajíčko - výtvarná chvilka

Povelikonoční dovádění

Tvoření z vajíček

_________________________________________________________________________________

Pracovní listy (22. 3. 2021 - 26. 3. 2021)

Morena - nácvik stříhání po čáře

Morena - vypichování

Morena - výroba z větviček

 

Výuková videa (22. 3. 2021 - 26. 3. 2021)

Když jsi kamarádad - hudebně pohybové okénko

Pracovní chvilka - tvary a vypichování

_______________________________________________________________________________

Pracovní listy (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Slunce - jednodušší verze

Slunce - obtížnější verze

Sluníčko svítí - vizualizovaná říkanka

Jarní - vizualizovaná říkanka

Jaro - vizualizovaná říkanka

 

Výuková videa (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Jaro je tady

Pracovní chvilka - grafo, stříhání, pracovní zručnost

Voláme jaro

Strom - výtvarná chvilka

_______________________________________________________________________

Pracovní listy (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Šašek - barvy

Šašek - tvary

Barvy a tvary

Šašek - barvy a tvary

Kašpárek - vizualizovaná říkanka

To je zlaté posvícení - vizualizovaná písnička

My dáme ruky tam ... pohybová chvilka

Vyhledávání písmen

Muzikantská rodina - vizualizace písničky

 

Výuková videa (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Kalendář přírody a hudebně - pohybová chvilka

Klaun - pracovní chvilka

Barvy - gesta

Muzikantská rodina

Klaunské radovánky

__________________________________________________________________________________

Pracovní listy (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Koblížek

Vlk - jednodušší verze

Vlk - těžší verze

Vlčí zuby

Hrneček

Koblížek - výtvarná činnost

Já koblížek, koblížek - vizualizace

Zvířata - pracovní list do SPP

 

Výuková videa (1. 3. 2021 - 5. 3. 2011)

Já Koblížek, koblížek

Zvířata - gesta

Kalendář přírody a hry s míčem

Hokus pokus ala hrnečku dost

__________________________________________________________________________________

Pracovní listy (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)

Obličej s předlohou

Obličej bez předlohy

Hlava, ramena, kolena, palce - vizualizace

Sportovcům je hej - vizualizace

Každý den jsme větší - vizualizace

Oko - vv

Zdravě - vizualizace

 

Výuková videa (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)

Poznáváme ovoce a hmatový pytlík

Ovocné tvoření

Moje tělo - pohybová chvilka

Duhové oko - hra s barvou

Ovocné pexeso

___________________________________________________________________________________

Pracovní listy (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Obloučky (Alešek)

Sýkorka (Alešek)

Sýkorka (Ondrášek)

Vrána

Ptáček (vv)

Ptáček - vizualizovaná říkanka

Vráno, vráno, přileť k nám - vizualizovaná říkanka

 

Výuková videa (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Geometrické tvary s Hančí - přiřazování, sestavování, vkládání

Kouzelný pytlík - hmatová hra s Evčou a Šimonem

Ptačí stopy a nová říkanka

Co to slyšíš - sluchová hra

Vráno, vráno přileť k nám

Když si doma pomáháme

Vrána - opakování říkanek s pohybem a výroba vrány

____________________________________________________________________________________________

Pracovní listy (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Sněhová koule

Sněží

Sněhulák (lehčí verze)

Sněhulák (těžší verze)

Zima, zima zimička (vizualizace říkanky)

Zimní oblečení (vizualizace říkanky)

 

Výuková videa (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Kreslení se sněhem - pondělí

Zima, zima, zimička - úterý 

Zimní říkanky s pohybem

Zimní oblečení

Sněhuláček - pracovní chvilka

Pohybová chvilka

Tvary a ponožkové pexeso - Alešek

Tvary a ponožkové pexeso - Ondrášek

___________________________________________________________________________________________

Pracovní listy (12. 1. 2021 - 15. 1. 2021)

Sněhulák - grafický cvik

Sněhulák - dokreslení

Sněhová vločka (jednodušší verze)

Sněhová vločka (obtížnější verze)

Strom

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)