Náměty na distanční vzdělávání

Přišla zima celá bílá, komu by se nelíbila (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Na sněhu i na ledě, hrajeme si vesele (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Sypeme ptáčkům zrníčka, odmění nás písnička - aktuální téma (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)

Kouzelnými vrátky vstupte do pohádky (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Dnes je velký bál, máme karneval (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Přišlo jaro mezi nás, přineslo nám mnoho krás (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný (22. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Když sluníčko svítí, roste venku kvítí (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Záměr:

  1. Vytvořit si představu o  zimní přírodě a jejím vegetativním klidu. Rozvíjet užívání všech smyslů (18. 1. 2021 -22. 1. 2021)
  2. Seznámit děti s některými typickými zimními hrami a sporty. Rozvíjet pohybové schopností dětí při pobytu venku (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)
  3. Seznámit děti s atributy zimy, základními charakteristikami tohoto období. Poznávání některých druhů ptáků a starost o jejich přežití v zimě (1. 2. 2021 - 5. 1. 2021)
  4. Podněcovat dětskou fantazii a všestranný rozvoj prostřednictvím pohádky. Pomoci pohádkových příběhů rozlišovat dobro a zlo (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)
  5. Naladit děti na oslavu karneval, vést je k tvořivé sebeprezentaci (výtvarné, hudební, taneční, dramatické). Rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy, podporovat chápání dodržování pravidel. Rozvíjet základní kulturně – společenské postoje a vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách – jak se chovat při slavnostech (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)
  6. Uvědomit si příchod jara, seznámit se s jeho základními, charakteristickými znaky (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)
  7. Osvojit si lidové zvyky, prožívat tradice Velikonoc a pálení čarodějnic. Rozvíjet zručnost, tvořivost a práci s výtvarným materiálem při výrobě velikonoční výzdoby (22. 3. 2021 - 31. 3. 2021)
  8. Pozorovat probouzející se přírodu, vnímat její krásu, změny spojené s jarem. Poznat a pojmenovat některé jarní květiny a keře (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

 

Bližší informace k jednotlivým pracovním listům jsou součástí samotného pracovního listu, vizuální vzory slouží jako inspirace, klidně můžete dát prostor vlastní fantazii a tvořivosti.

Jednotlivé úkoly přizpůsobte možnostem a dovednostem dětí, snažte se o co největší samostatnost u plnění jednoduchých činností a praktických dovedností. Úkoly klidně můžete donést až v den, kdy opět nastoupíte do školky.  

Prosíme Vás vždy o zpětnou vazbu, jak se dětem daný úkol daří. Obdobně jak jste zvyklí při plnění našich týdenních „domácích úkolů".

Bližší informace týkající se distačního vzdělávání budou průběžně zasílány na e-mailové adresy rodičů.

 

Pracovní listy (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Dějová posloupnost

Grafomotorika

Pexeso

Pohádka o sluníčku

Upevňování početních představ

Vyhledej a vybarvi

Zraková percepce

 

Výuková videa (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Voláme sluníčko

Pracovní okénko

_____________________________________________________________________________

Pracovní listy (29. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Cesta k vajíčkům

Holčička s košíčkem

Kraslice

Velikonoční aktivity

 

Výuková videa (29. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Velikonoční tvoření

____________________________________________________________________________________

Pracovní listy (22. 3. 2021 - 26. 3. 2021)

Grafomotorika

Dějová posloupnost

Přiřazování barvených vajíček

Pomlázka - porovnávání velikostí

 

Výuková videa (22. 3. 2021 - 26. 3. 2021)

Těšíme se na Velikonoce

Velikonoční pracovní okénko

____________________________________________________________________________

Pracovní listy (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Čáp a jeho stín

Čáp a jeho zobák - grafomotorika

Čáp se vrací

Pohybová chvilka - říkanky

Stavíme čápa podle předlohy

Žabička - spojování bodů

 

Výuková videa (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Odemykání jara

______________________________________________________________________________________

 

 

Pracovní listy (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Barvy a tvary - PL

Grafomotorika - PL

Hledej stín - PL

Recept na tvarohové koblížky

Karneval - vizualizovaná říkanka

Tělocvik s abecedou

Šašek - výtvarná chvilka

 

Výuková videa (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Hurá, je tu karneval

Karnevalové radovánky

Skotačení se Sluníčky

(tentokrát vám video zašle paní uč. Nikolka přes úschovnu z důvodu technických problémů, video si můžete stáhnout přes zaslaný odkaz)

________________________________________________________________________________

Pracovní listy (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Babička u kadeřníka

Buben Budulínkového dědečka

Dějová posloupnost

Grafomotorická cvičení Karkulka

Koblížek - spojování bodů

Rozvoj zrakové percepce

 

Výuková videa (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Kouzelnými vrátky vstupte do pohádky

Grafomotrika a inspirace na hry

Karkulka a koblížek - pracovní chvilka

______________________________________________________________________________

Pracovní listy (1. 2. 2021 - 5. 1. 2021)

Dějový obrázek - stavba budky

Ptáček volá - vizualizace říkanky

Najdi stejné ptáčky

Ptáček - spojování teček

Ptáček a věci ve sněhu

Ptáček letí k zrníčkům

 

Výuková videa (1. 2. 2021 - 5. 1. 2021)

Seznámení s ptáčky

Zpívání s ptáčky

Geometrické tvary s ptáčkem

Krmítko - pracovní chvilka

Relaxáček

________________________________________________________________________________

Pracovní listy (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Cvičení s říkankou

Grafomotorika

Najdi dvojice

Oblékání

Co k sobě patří

Pastelky

Barvičky

Co je dobře, co je špatně

 

Výuková videa (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Zimní sportování

Bruslení

Rozcvička sportovců s Nikolkou

Bruslička - krátké pracovní video s Luckou

Hudební chvilka s procvičováním barev

Relaxáček

_________________________________________________________________________________

Pracovní listy (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Dějová posloupnost - oblékání

Hledej stejné rukavičky

Zima

Tučňáci

Zima (říkanka s pohybem)

Zima (říkanka)

 

Výuková videa (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Oblečení - pojmenování a nácvik oblékání - pondělí

Dechová chvilka - závody vloček - pondělí

Sáčkový taneček - úterý

Rukavičky - výtvarná chvilka - středa

Hudební chvilka

Relaxáček

 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)